תודעה כישות פיזיקלית עצמאית

מתוך הנקודאי
מאמר זה הינו חלק מסדרת המאמרים תודעה

דון הופמן הציע כי ייתכן שהתודעה כישות פיזיקלית אלמנטרית יכולה לפחות לעתים לגרום להתנגדות לדחפים מוחיים מסוימים (כגון readiness potential) והדבר יכול לסייע להסביר מדוע לכאורה יש לפחות במקרים מסוימים רצון חופשי אמיתי (שאינו בהכרח יתנגש עם דטרמיניזם ואקראיות טהורה - אם אקראיות טהורה בכלל קיימת; הרי יש להפריד בין שלושת מונחים אלה שבמבט פילוסופי אינם מחייבים זה את זה).

הופמן טוען כי החוויה הסובייקטיבית של כל אדם במציאות גדושה בממשקים שונים שיכולים לארגן את המציאות ולהבטיח הישרדות (Survival) ודיוק (accuracy);
ממשק כזה יכול להיות שם פרטי או שם מלא שעוזר לבן אדם להגדיר עצמו או אחרים, זהות מגדרית כגון גבר או אשה של האדם כלפי עצמו או אחרים ועוד, אם כי לפי הופמן ממשקים אלה אינם התודעה עצמה, של כל יצור בעל תודעה, שכן התודעה היא מעין ביטוי של אותה ישות פיזיקלית המהווה קבוע פיזיקלי כפי שמציע הופמן.