שפת מחשב

מתוך הנקודאי

שפת מחשב אני מגדיר ככל שפה המשמשת למתן הנחיות חישוב למחשב.
הרצת קלט בשפת מחשב יגרום לתוצאת חישוב (פלט) כפעולה מרחבית ו\או על מסך מחשב.

את כל שפות המחשב ניתן לקבץ לקבוצות או סוגים לפי מטרתן הבלעדית או העיקרית;
בחלוקה צרה ניתן לחלקן לשפות מכונה (תואמות ארכיטקטורת מעבד), שפות סף ושפות על-סף.

שפות מחשב נפוצות ביותר הן שפות המשמשות להגדרת המבנה של התוכנה על מסך מחשב או שפות מחשב המשמשות רק או בעיקר לפיתוח התנהגות תוכנה, כלומר איך תוכנה תפעל במצבים ואולי גם איוונטים שונים. אני ממליץ להתחיל ללמוד על שפות מחשב דווקא מ"גבוהות לנמוכות", כלומר משפות על-סף ← לשפות סף ← לשפות מכונה, במקום מ"נמוכות לגבוהות":

הערות כלליות

  • כל שפת מחשב היא תוכנה בפני עצמה; בדרך כלל שפת מחשב נתונה לא תגיע עם מערכת הפעלה ונצטרך להתקין אותה על מערכת ההפעלה שלנו כדי לפתח תוכנה איתה (אם כי רבות "בסיסיות" מגיעות עם מערכת ההפעלה; בעיקר שפת תפעול-התנהגות אחת או יותר).
  • כאשר רבים אומרים "שפות תכנות" הם למעשה מתכוונים ל"שפות התנהגות"; "שפת תכנות" היא שפת מחשב המאפשרת פיתוח תוכנה מלא (כגון שפת מכונה) ולא רק או בעיקר מאפיין אחד של תוכנה כגון התנהגות אם כי באופן כללי אף אדם לא מפתח תוכנה עם שפת מכונה אלא עם אחת או יותר שפות מחשב אחרות כמוסבר במאמרים ייעודיים.

ראו גם