שפת מבנה

מתוך הנקודאי

שפת מבנה (באנגלית: Structure language) היא כל שפת מחשב המשמשת ליצירת מבנה סדור למידע בכלל ולמידע המופיע כפלט מחשב בפרט.
דוגמה טובה היא שפות לבניית מסמכי מסמך היפרטקסט כגון שפת HTML המשמשת בעיקר למסמכים מסוג דף באתר ווב.

שפת המבנה מאפשרת ארגון יעיל וניווט נוח בין רכיביי התוכנה השונים שמרכיבים או מהווים אותו והוא יכול להיות גם למשל תפריט בממשק משתמש של תוכנה או משחק מחשב; אין הכרח ליצור מבנה רק לדפי ווב; כל מסמך שניתן להריץ במחשב, כל תפריט בתוכנה (ובכלל זה תפריט במשחק מחשב וכדומה) הם מבנים המכילים מבנים פנימיים. לעתים, בכדי להפוך מבנים על מסך מחשב לאינטואיטיביים יותר מעצבים אותם דרך שפת עיצוב; שפות מבנה נפוצות מאד הן שפת XML ושפת HTML וכן שפת עיצוב נפוצה מאד היא שפת CSS.

דוגמאות נוספות

שפת מדיה ויקי במובן מסוים גם שפות שמשמשות לסימון מסמכים שאינם דף ווב (כגון שפת Markdown) גם הן שפות מבנה; מאמר זה ממש, למשל, מקבל את מבנהו הבסיסי מן השפות HTML ומדיה ויקי.

הערות שוליים

  • שפות מבנה רבות (כמו גם שפות עיצוב) מסייעות גם להנגיש מסמכים לכמה שיותר אוכלוסיות.

ראו גם