רטוריקה

מתוך הנקודאי

רטוריקה אני מגדיר כתחום דעת המשלב בתוכו לוגיקה, בלשנות, פסיכולוגיה ופילוסופיה שהעיסוק העיקרי בו הוא להבין כיצד מסרים מתקבלים או נדחים אצל ישות נפשית אחת מישות נפשית אחרת.
במובן פשוט זוהי "אומנות" הדיבור והשכנוע.
המחקר הרטורי נחלק בין מחקר רטוריקה של שפת גוף ושמע למחקר רטוריקה של שפה כתובה.

ראו גם