קינון

מתוך הנקודאי

בקידוד, קינון (באנגלית: Nesting), פירושו לשים משהו בתוך משהו בצורה סדורה (לפחות לפי הגדרה).

דוגמה לקינון מתחום הקידוד הינה:

<x>
    <y>
        <z></z>
    </y>
</x>

בתרשים לעיל ניתן לראות קוד מבנה עם 3 קבוצות של תגים המורכבות מתג פתיחה ותג סגירה ← קבוצה x, קבוצה y וקבוצה z.
ניתן להבין את הסדר (או לחלופין, את הסימטריה) שבו מקוננים תגיי y בתוך תגיי x ואת הסדר שבו מקוננים תגיי z בתוך תגיי y.

סוג הזחה

בקינון ייתכנו סוגים שונים של הזחה (הוספת רווחים ראשוניים ש"דוחפים" הכל קדימה); הזחה על ידי רווחים (תו רווח), הזחה על ידי טאבולציות (תו טאבולציה) ועוד ← תלוי בשפה עימה עובדים ובאופן שבו מערכת הפעלה מעבדת קבצים (עיבוד שונה למשל לפי סיומת שם הקובץ).

ראו גם