קוד

מתוך הנקודאי

המונח קוד מתאר ביטוי אחד או יותר ותחביר של שפה מלאכותית; כלומר, שפת קוד איננה "שפה טבעית" כפי שהמונח מוגדר בספרות הבלשנות ומכאן שבדרך כלל היא לא תשמש כשפת תקשורת כללית.

קוד הוא מבנה שפתי עיקרי בשפות מחשב;
קיימים סוגים רבים של קודים; רוב ככל הקודים הם תערובת של אנגלית ואופרטורים לוגיים (סימני תקשורת הנפוצים בעיקר בתחומים לוגיקה פורמלית ומתמטיקה). פעולת יצירת קוד נקראת קידוד.

ראו גם