פרוטוקול תקשורת

מתוך הנקודאי

פרוטוקול תקשורת אני מגדיר ככל סט כללים סטנדרטיים בהקשר רשת תקשורת מסוימת (כגון רשת האינטרנט) ו\או מערך תוכנה המבוסס עליה (כגון World Wide Web) המגדיר איך להעביר נתונים דרך ישויות אלה בצורה יעילה ומאובטחת, כביכול.

פרוטוקולים כאלה שמישים בטלפוניה, רדיו, אינטרנט, טלוויזיה ועוד; בהקשר רשת האינטרנט, בפשטות ניתן לומר שכיום מקובל פרוטוקול HTTP ב"גרסת" HTTPS למסירה ולקבלה של מידע דרכה.

ראו גם