עסקה

מתוך הנקודאי

עסקה היא מצב בו ישות (אדם או חברה) מקבלת מוצר ו\או שירות אותו היא מצפה לקבל מישות אחרת בעבור תשלום.
ישות שמקבלת את מוצר נכסף נקראת "קונה" וישות שנותנת לה את המוצר בעבור תשלום נקראת "מוכרת".

תשלום על מוצר או שירות בעסקה יכול להיות כסף מוחשי (מטבעות ושטרות), כסף דיגיטלי או מוצר או שירות אחרים (סחר חליפין או לחלופין "עסקת ברטר").

התהליך של ביצוע עסקה מושתת על חוקי מוסר אוניברסליים ועקרונות אתיקה מקצועית לסחר הוגן אשר נגזרים ישרות מחוקים אלה, אחרת גדל הסיכוי שהאינטראקציה איננה באמת עסקה אלא ניצול או מרמה.

מצב בו מוצר או שירות נכספים אינם מתקבלים מן הישות המוכרת, או מתקבלים בצורה פגומה נקרא כשלון תמורה בעסקה; משהתלונן לקוח על כשלון כזה, אמור הוא לקבל את כספו חזרה מן הישות המוכרת ואם יש מחלוקת בין הצדדים ניתן לישבה בגישור או בוררות או בבית משפט.

ראו גם