ספריית קוד

מתוך הנקודאי

המונח ספריית קוד מתאר במקרים רבים שפת מחשב המהווה גרסה מקוצרת ו/או הרחבה של שפת מחשב אחרת קיימת. במקרים רבים אם לא ברוב המקרים ספריית הקוד פותחה רק או בעיקר דרך שפת המחשב שהיא משמשת ספריית קוד עבורה (כך למשל שפת jQuery אשר היא ספריית קוד של שפת JavaScript פותחה רק או בעיקר ב JavaScript בעצמה).

ראו גם