נגישות תוכנה

מתוך הנקודאי

המונח נגישות תוכנה משמש לתאר אם וכמה תוכנה מסוימת היא נגישה לאוכלוסיה מוגדרת אחת לפחות של בעלי קושי ו\או לקות פיזיולוגית מסוימת ולעתים גם נפשית.

הכוונה לקשיים ולקויות בהקשר ראייה, שמיעה, מגע אך גם זמן פנוי מועט, בעיות חיים רבות, קשיי ריכוז לפחות בתקופה נתונה, חסמי שפה, ידע רקע מועט הנדרש לשימוש בתוכנה ועוד; באופן כללי, תוכנה נגישה מפצה או מאפשרת לפצות על בעיות אלה ולהשתמש בתוכנה שימוש סביר.

הערות כלליות

  • נגישות ווב היא יישום ספציפי של המונח, תחת סטנדרטיזציה הקשורה באיך נכון לפתח, באופן כללי, כל אתר ווב.

ראו גם