מידע

מתוך הנקודאי

מידע הוא כל מה שיכול להופיע בנפש ו\או כל מה שניתן לייצגו בשפה; למשל, כל מה שיכול להיקלט בחושים או להיות מדומיין.

במקרים מסוימים ניתן לייצג מידע בקוד, כלומר, לקודד אותו.

ראו גם