מטרת פיתוח בסיסי נתונים

מתוך הנקודאי
מאמר זה הינו חלק מסדרת המאמרים בסיס נתונים

מטרת השימוש בבסיס נתונים ממוחשב היא לשמור נתונים שהוזנו כקלט אל מבנה אחד או יותר בתוכנה וכן בכדי לשמור לפחות מצב נתונים אחד של נתונים בתוכנה.

הטקסט של כל דף באתר זה מורכב מנתונים (תוים) שנשמרו באופן סדור בבסיס הנתונים של האתר ובכל פעם שהדף נערך ונשמר נוצרת גרסה חדשה שלו (מצב חדש שלו); המידע נשמר בבסיס נתונים שהוא חלק מתוכנת שרת בסיס נתונים שהיא בעצמה חלק מסביבת שרתים עליה רץ האתר.
בכל פעם שגולש טוען דף ווב באתר ווב, הטקסט התואם לכתובת העמוד (URL) נטען מבסיס הנתונים, כמצב אפשרי ושמור של הדף באתר (או לחלופין, של האתר עצמו). גם אם הטקסט ישתנה - ככלל המצב החדש יישמר וייטען לפי בקשה.

באפליקציית הכרויות למשל כאשר משתמש טוען פרופיל של אדם שברצונו להכיר, הטקסט והתמונות נשלפים מבסיס נתונים אל תוך המבנה והעיצוב שנבנו מתוך קבצי קוד.
בסיסי נתונים ממוחשבים יכולים להיות רכיב קטן יחסית בתוכנה מסוימת (כגון מערך קובצי לוג של תוכנה או שמירה אוטומטית או ידנית של מצב נתונים במשחק מחשב (Save) שניתן אחר כך לשלוף מבסיס הנתונים בטעינה (Load) של תוכנה ועד לרכיבים עיקריים של תוכנת שרת בסיס נתונים (כגון MySQL).