מחשוב

מתוך הנקודאי

מחשוב אני מגדיר ככל פעילות שמבצע מחשב.

תהליך מחשוב מוגדר כמורכב מתהליכי עיבוד קלט לכדי הפקת פלט (דרך מחשב) בעת הרצה.

במקרים רבים תהיה אפשרות להציג מידע על תהליכי מחשוב במערכת מחשב דרך מכשיר פלט (כגון מסך או חומרה מרחבית, כמו עם רובוט) ולנהל מידע של התהליכים השונים (שליטה על תהליכים).

המונח "מחשוב" מתאר לעתים גם את כלל תחומי הפרנסה בהם עובדים רוב הזמן עם מערכת מחשב כאשר הפעולות שמבצעים דורשות גם חישוב עצמי (כגון פיתוח תוכנה ללא שימוש באיטליגנציה מלאכותית).

הערות כלליות

  • תחום הידע לגבי תהליכי מחשוב באופן כללי ואיך הם מתבצעים, כולל יסודות תאורטיים והיסטוריה נקרא מדעי המחשב.
  • כל מחשוב הוא חישוב אך לא כל חישוב הוא מחשוב; למשל, מחשוב נעשה בעזרת מכונות חישוב המכיילות חשמל (ומוגדרות כבעלות מחשב) אבל ניתן לעשות חישוב גם בלי מחשבים, למשל, בעזרת מוח האדם, חשבוניה, מכונות חישוב שונות (שאינן מכיילות חשמל) וכדומה

ראו גם