מודל TCP/IP

מתוך הנקודאי

TCP/IP הוא מודל התחברות לרשת התקשורת אינטרנט לפי פרוטוקול התקשורת TCP ובהתאם לכך עם כתובות אי פי.

TCP הוא כאמור פרוטוקול תקשורת אך כזה הכולל את מושג הפורט ולכן מאפשר חיבור למחשב הכולל מערכת פורטים (שניתן לתפעל לפי פרוטוקול זה) במסגרת רשת תקשורת מחשבים;
בין אם רשת תקשורת מחשבים זו הינה רשת תקשורת מחשבים מקומית (LAN) ובין אם רשת תקשורת מחשבים זו היא רשת תקשורת מחשבים רחבה (כגון רשת האינטרנט).

הערות כלליות

  • האי פי אליו מתחברים בחיבור פורט נתון הוא אחד, אך הוא יכול לקבל חיבורים דרך פורט מכתובת אי פי אחת, או יותר
  • השם המלא של המודל הוא Internet Protocol Suite ובקצרה IPS, אך פרקטית רבים אומרים רק TCP/IP והמונח TCP/IP מייצג למעשה את השם הארוך יותר