בסיס נתונים

מתוך הנקודאי

בסיס נתונים או מסד מידע ועוד שמות (באנגלית: Database ובקצרה DB) אני מגדיר כמבנה נתונים מאורגן היטב אשר המידע בו סדור לפי קבוצות ולכן ניתן לשנותו בקלות (להוסיף לו מידע, למחוק ממנו מידע וכדומה).
רבים מבסיסי הנתונים נוצרים ונעבדים בעזרת מערכת מחשב.
קיימים בסיסי נתונים שמאורגנים בצורות שונות כגון יחסי-טבלאי, היררכי ועוד אך סדרת מאמרים זו תתן הכרות עם המונח בכללותו מבלי להתמקד בצורות ארגון שונות.

בסיסי נתונים פשוטים הם למשל תרשים מידע או טבלה.

ראו גם