ביורוקרטיה

מתוך הנקודאי

ביורוקרטיה פירושו כל אופרציה התנהלותית מול רשויות מדינה מסוימת לקבל תמורה מסוימת מרשות אחת או יותר של מדינה זו. התנהלות זו כרוכה במדינות מסוימות שלא הפעילו הליך של חיסול ביורוקרטיה בתופעות בלתי טבעיות והרסניות שונות כגון:

  • הכנת מסמכים מיותרים לרוב טרם האופרציה
  • עמידה בתורות ארוכים באופן בלתי פרופורציונאלי לאורך הפעולה
  • ביאה באינטראקציה עם אנשי צוות שחוקים ואף סדיסטיים
  • הידרשות לספק מידע מיותר או כזה שיכול לגרום תחושה רעה לחשוב עליו, לצורך שאילת שאלה כללית
  • צורך בתשלום אגרות בעלות בלתי פרופורציונאלית לרוב
  • ועוד

אני אישית תומך בביטול מקסימלי של ביורוקרטיה, אשר לדעתי היא הגורם העיקרי (אם לא בין העיקריים) לשחיקה פסיכולוגית ואף לחולי גופני ודיכאון קליני אצל אנשים עוסקים מכל התחומים בכל החברות ה"מערביות" ויש לפתוח עליה ועל גופים המקדמים אותה במלחמת חורמה חסרת פשרות בעיקר דרך טכנולוגיה (שכן קשה לבטל טכנולוגיה בשל נעילה טכנולוגית ובשל היכולת להפעיל נגדה טכנולוגיית נגד).

ביורוקרטיה מוגזמת כרוכה באופן כללי באבטלה סמויה הגורם לבזבוז הקופה הציבורית ובהפיכת כלל הצדדים המעורבים בה ללא יצרניים ואף לעצלניים.

לדעתי הדרך היעילה לטווח ארוך וקצר כאחד לחסל ביורוקרטיה עד למינימום היא אוטומציה של שירותים שונים על ידי דיגיטציה שלהם, בעיקר דרך אפליקציות ווב.

ראו גם