בחינת המונח "תודעה" פילוסופית

מתוך הנקודאי
מאמר זה הינו חלק מסדרת המאמרים תודעה

התודעה כעולם עצמאי

ניתן להבין את התודעה כמעין עולם נפרד שבו אנו באמת נמצאים ובו משתקף העולם החומרי ("האובייקט הפיזקלי האמיתי והנסתר") שאותו אנו חווים, לאחר שמוחנו מפרש אותו כפי שהוא בנוי לפרש אותו.

תודעה כדרך לחוות מערכת שכר ועונש פטאליסטית

פטאליזם היא ההשקפה לפיה כל מה שקורה במציאות בה אנו חיים קבוע מראש; זה כמובן לא מכריח שאין תודעה או רוחניות כך שייתכן שהעולם בו אנו חיים הוא הפלט של מערכת שכר ועונש ואנחנו כולנו חווים כאן שכרים ועונשים על מעשינו מבחירה חופשית בעולם קודם (שכלל תודעה בעצמו).

תודעה כמאפשרת בחירה בטוב, לפחות במצבים מסוימים

תודעת האדם מאפשרת לו לפחות לפעמים לדחות דחפים חייתיים ולחשוב על דברים שהתנסה עימם במקום לטור אחר הצורך להתנסות עם עוד דברים (אחרים), תוך מחשבה דלה (אם בכלל) בשאלה אם נכון לטור אחריהם.

תודעה כמפגש בין נשמה למוח פועל בו היא קשורה

במבט סינתטי של אלו המקבלים את האפשרות לקיומה של נשמה, מוח אנושי מתפקד וטיפיקאלי (functioning neurotypical brain) פועל כמעין מכשיר קשר בין נשמה לעולם החומרי ולא רק "מחשב המדמה ומפרש את העולם החומרי" או לחלופין "קופסה שחורה" כזו.

הערות כלליות

  • קשה להגדיר את המונח תודעה (אפילו שתהליכי הגדרה כאלה הם ככלל תודעתיים בעצמם
  • בפסיכולוגיה נפוץ להגדיר תודעה כחלק העיקרי בנפש, לצד הסמוך למודע והלא-מודע (במבט זה, הלא מודע הוא כל סמוך למודע שלא יכול לעלות לתודעה).

ראו גם