אפקט הראשונות ואפקט האחרונות

מתוך הנקודאי

אפקט הראשונות ואפקט האחרונות אני מגדיר כנושא בפסיכולוגיה לפיו באופן כללי אנשים המעבדים פיסת מידע (כגון פסקה) נוטים לזכור הכי טוב את התחלתה ואת סופה (אך לא את אמצעה).

נניח ויש מאמר המורכב מ-6 פסקאות, אז אנשים ייטו לזכור הכי טוב את פסקה 1 ו-2 ואת פסקה 5 ו-6 אך פחות טוב את פסקה 3 ו-4.

אקספציות לאפקט זה הם הבלטה (bolding) של פסקת האמצע וכן שימוש במשפטים קצרים מאד (לא יותר מ-10 מילים למשפט, נניח), כגון:

שלום
שמי X
אני עובד ב Y

ראו גם